Historie domu

 

Restaurant bar se nachází v jednopatrovém historickém domě z 15. století. Z této doby pochází dispoziční rozvrh a klenby. Prvním známým majitelem domu byl na počátku 16. století hrnčíř Ambrož, poté např. pekař Wolfgang, koželuh, zedník Hans, švec Havel Khünzel. V letech 1739-1785 bylo v domě provozováno řeznické řemeslo, děděné rodem Streintzů. V 19. století zde najdeme doloženou zmínku o kartáčníkovi.

Jednou ze zajímavostí je obraz Kájovské Madonny držící dítě v náručí. Toto najdeme v průčelí domu, v místě falešného okna. Zřejmě proto nesl dům jednoho času název "U Jezulátka".

Tento historický objekt leží u paty Plešiveckých schodů, na trase poutní cesty z Českého Krumlova do Kájova, frekventované již v 15. století.