150g Bramborové plátky

Potato slices / Kartoffelscheiben