Mozzarella s rajčaty

Mozzarella with tomatoes / Mozzarella mit Tomaten